16 september 2011, jaargang 55, nummer 18
Artikel 012951
Wereldwijd Themazondag Christen-zijn op je werk Maarten Pijnacker Hordijk Voor de kerk is werk nog vaak iets dat tijd en energie kost en afleidt van de hoofdzaak, het evangelie verkondigen. En voor gewone christenen is de kerk nogal eens een vorm van vrije tijdbesteding... Toch heeft dit Griekse dualistische denken zijn langste tijd gehad: Christen-zijn op je werk staat volop in de schijnwerpers. Voldoende reden voor een themazondag op 6 november.

Binnen kerken groeit het besef, dat hun leden door de week midden in de wereld leven, en wat een kansen dat biedt. Zij brengen dus veel meer tijd buiten de kerkgemeenschap door dan daarbinnen. Naar schatting gaat het in Nederland om zo’n 400.000 christenen (5% van de mensen met een betaalde baan). Zij worden door Jezus 'het zout der aarde' genoemd in Matteüs 5:13-16. Een prachtige vergelijking!
Zout geeft smaak en voorkomt bederf.

Het mooie van christen-zijn op je werk is, dat je dag in dag uit met dezelfde mensen optrekt en allerlei contacten en relaties hebt. Dat biedt volop mogelijkheden om iets van jezelf te laten zien, en op een integere manier in te gaan op vragen over het evangelie.
Veel christenen hebben echter nog een zekere verlegenheid bij 'christen-zijn op je werk'. Dat is jammer, want zout doet zijn werk alleen als het uit het zoutvat komt, en oplost in de omgeving.
De maatschappij biedt voldoende aanknopingspunten om 'uit het vat' te komen. Denk bijvoorbeeld aan de breed gedragen aversie tegen graaierij, list en bedrog, en de openheid voor vragen over zingeving. Voldoende ingangen dus om voor je geloof uit te komen. Als je woorden en daden tenminste met elkaar in overeenstemming zijn. Steeds meer christenen laten zien dat hun waarden en normen ook in hun werksituatie toepasbaar en relevant zijn. Ook op LinkedIn vermelden ze dat ze geloven.

Een echte doorbraak kan pas komen als we de Bijbelse visie op arbeid en Gods Koninkrijk ontdekken en omarmen. En het Griekse dualistische denken met het leven in twee werelden terzijde te schuiven. Aanleiding genoeg om dit uit te werken op de Landelijke Themazondag Christen-
zijn op je werk.

Maarten Pijnacker Hordijk is sinds 1986 betrokken bij 'bidden op het werk,' en publiceert regelmatig over 'Christen-zijn op je werk.' Maarten werkt bij ProRail in Utrecht.

Landelijke Themazondag Christen-zijn op je werk
Vraag je predikant om op 6 november (of een andere datum als die beter past) te preken over Christen-zijn op je werk. Via www.christenzijnopjewerk.nl kun je je vrijblijvend aanmelden. Daar vind je ook preekschetsen, tekstplaatsen en liederen. Ook is er een speciale enquête beschikbaar om in je eigen kerk te houden. De resultaten kun je weer in de preek verwerken.
Een zondag in het jaar is te weinig om met elkaar verder te komen. Daarom worden er ook diverse workshops aangeboden, en er is allerlei materiaal beschikbaar.
Zo zijn er ruim dertig Nederlandstalige boeken rond het thema 'Christen-zijn op je werk'. Sommige zijn ook geschikt
voor kringen en gespreksgroepen.


Gebed
Heer, aan het einde van elke dienst ontvangen we Uw zegen om de wereld in te gaan. We zijn zout en licht. Maar lopen daarbij tegen onze onmacht aan, onze angst om voor U uit te komen en soms onze onwil om er te zijn voor de ander.
Vergeef ons, Heer! Help en vul ons met Uw Geest. Brengt U zoekende en ‘hongerige’ mensen op ons pad.
Help ons echte aandacht en liefde voor hen te hebben. Dank U dat U zelf met ons meegaat en ons leiden wilt. Dank U voor Uw genade! In Jezus’ naam, amen.
2007-2014 Persvereniging Opbouw