24 oktober 2008, jaargang 52, nummer 21
Artikel 000139
Van Nederlands Gereformeerd naar Vrij Evangelisch A.P. de Boer WAPENVELD - Peter Hartkamp uit de NGK Wapenveld is sinds eind september werkzaam als ouderling/gemeentelijk werker in de Vrije Evangelische gemeente van Oldebroek (1900 leden). Hij gaat er voor in de diensten en stuurt het jeugdwerk, evangelisatiewerk en wijkwerk beleidsmatig aan.

Peter Hartkamp: ... gereformeerd en evangelisch ...
Het is geen alledaagse overgang: van de NGK naar de VEG. Toch heeft Peter Hartkamp (49) het niet als een grote stap beleefd. 'Ik werkte al zeventien jaar voor de interkerkelijke beweging Agapè in het trainen en toerusten van christenen in kerken en gemeenten. Maar bij Agapè veranderde er veel: mensen met wie ik een goede band had, gingen weg en de focus verschoof naar het werken in grote steden en onder studenten. De training en toerusting van christenen die altijd het hart van Agapè is geweest, raakte steeds meer op de achtergrond. Ik had echt het gevoel op een kruispunt te staan, zo van: ik moet me nu gaan bezinnen op de vraag, waar God mij roept. Ik heb indertijd de hbo-opleiding aan het Bijbelinstituut in Heverlee gevolgd en ik ging steeds meer preken. Ik had preekconsent in de NGK Wapenveld en ik preekte ook regelmatig in Vrije Evangelische gemeenten, incidenteel ook in Oldebroek. En toen kwam dat beroep'.

Bevestiging
Hartkamp werd eerst benaderd voor een gesprek op basis van het profiel voor een gemeentelijk werker. 'Zo heet dat binnen de VEG. Na dat eerste oriënterende gesprek kwam het sterk op me af: is dit dan Gods weg voor de tijd die komt? In de daarop volgende gesprekken ervoer ik een sterke klik; in het contact met de predikant van Oldebroek bleek dat we dezelfde visie op de gemeente hebben. Ik ben er biddend mee bezig geweest en heb steeds tegen God gezegd: Als u dit niet wilt, wilt u dan de deuren sluiten of mij onvrede in mijn hart geven? Maar dat gebeurde niet. Na de beroepingscommissie ging de kerkenraad unaniem akkoord en de gemeente met een hele grote meerderheid. Dat heb ik als een bevestiging ervaren. Ik heb met vrijmoedigheid het beroep aangenomen. En toen ik op 21 september bevestigd werd, kreeg ik 1 Korintiërs 15:58 als tekst mee: 'Weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk van de Heer'. Dat was dezelfde tekst als waarmee ik mijn werk voor Agapè begon en die al jaren voor in mijn bijbel staat. Dat wist de dominee van Oldebroek die me bevestigde, niet. Toen was het alsof God tegen me zei: Ga je gang maar, Ik ga met je mee en Ik zal je zegenen'.

Mix
Het lijkt een hele stap: van Nederlands Gereformeerd naar Vrij Evangelisch. Temeer, omdat Wapenveld niet direct als de meest evangelische van alle Nederlands Gereformeerde kerken geldt. Toch beleeft Peter Hartkamp het niet als een schokkende overgang. 'Door mijn werk voor Agapè kwam ik altijd al in allerhande gemeenten. Binnen de kerk vonden ze me altijd evangelisch, op mijn werk vonden ze me gereformeerd. Ik ben geen Wapenvelder van huis uit, maar in de gemeente daar heb ik altijd goed mijn plek kunnen innemen, onder meer als ouderling. En binnen de pluriforme Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is de gemeente van Oldebroek, ontstaan uit een opwekking die in 1876 begon, een degelijke, Bijbelgetrouwe gemeente. Het is een mix van evangelisch en gereformeerd en in dat klimaat voel ik me helemaal thuis'.
Hij voelt zich nog steeds nauw verbonden met de NGK Wapenveld. 'Daar ligt toch 28 jaar van ons leven. We hebben er onze vrienden, we wonen nog in het dorp en onze jongste twee kinderen zitten er nog op catechisatie. En ook als we er straks niet meer wonen, zal de verbondenheid blijven'. (adb)

www.vegoldebroek.nl
2007-2014 Persvereniging Opbouw