13 januari 1978, jaargang 22, nummer 2
Artikel 015546
Nieuws uit breder kring Stichting 'Intern. Chr. Sudiecentrum' Baarnbrugge (m.i.v. jan. '78: Amsterdam)
Centrum voor Ref. Wijsbegeerte
Maarssen

Op zaterdag 4 febr. 1978 zal opnieuw een dag voor leraren van het christelijk onderwijs worden georganiseerd. Als thema is gekozen: "Onderwijs veranderen??? Dat doen we zelf - oefeningen in Ieerplanontwikkeling".
De achtergrond van deze keuze is de overtuiging dat er (zelfs) bij de sterke bemoeienis van de overheid met het onderwijs, ruime gelegenheid is voor het ontwikkelen van een Bijbels-verantwoord leerplan. De aanstaande lerarendag is bedoeld om de 'werkers in het veld' zowel theoretisch als praktisch steun te bieden bij het uitwerken van een leerplan.
Bij wijze van voorbeeld zal het vak 'maatschappijleer' onder de loep worden genomen.
In het morgenprogramma zal een bestaand leerplan worden geanalyseerd op de motieven en opvattingen, die hebben meegespeeld bij de opstelling.
Gedurende de middag zal een onvoltooid leerplan door de. deelnemers zelf moeten worden aangevuld, teneinde op die manier de relaties tussen doelen, inhouden en vormen van het onderwijs duidelijk te maken. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van videoapparatuur.
De inhoudelijke voorbereiding is in handen van een werkgroep onder leiding van drs Martin Valenkamp en drs Sil Wigmans. Zij tekenen ook voor de voordrachten over en de begeleiding van de oefeningen in leerplanontwikkeling.
De organisatie is in gezamenlijke handen van de Stichting 'Internationaal Christelijk Studiecentrum' (ICS) en het Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte (CRW).

Concrete gegevens:
- bestemd voor: leraren èn allen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen; - datum: 4 februari 1978 (van 10.00-ca. 16.00 uur);
- plaats: 'de Ark', Duivenkamp 844, Maarssenbroek ;
- deelname: door overschrijving van een bijdrage van f 15,- op giro 30037 t.n.v. CRW, Maarssen, onder vermelding 'lerarendag";

Informatie: Ton Senf - stafwerker Stichting ICS (tel. 020-841251; met ingang van jan. 1978: 020-330369); Aad Biersteker - stafwerker CRW (tel. 03465-60945).
2007-2014 Persvereniging Opbouw