7 september 2013, jaargang 57, nummer 17
Artikel 019320
Boeken Eten met Jezus aan tafel Peter Sinia Het is eigenlijk vrij eenvoudig om als kerk van nu iets meer van het leven van de kerk van Handelingen 2 te proeven: ga met elkaar eten. Een maaltijd verweven met de kerkdienst of een maaltijd in groter of kleiner verband op andere plekken en andere momenten in de week.
We doen het al met de Alpha-cursus, en niet zonder succes. In mijn vorige gemeente had ik regelmatig pastorale contacten tijdens de lunch of soms zelfs bij het ontbijt. Al etend kun je ook in het voetspoor van Jezus gaan, de smaak te pakken krijgen van wat Hij zei en wat Hij deed, om daar rondom de maaltijd gelijk handen en voeten aan te geven. Je kunt je haast letterlijk een weg door het Evangelie eten, door Jezus van maaltijd tot maaltijd te volgen. Dat is eigenlijk wat Tim Chester in zijn boek Met Jezus aan tafel doet en wat Stefan Paas, Gert-Jan Roest en Siebrand Wierda in hun boek Eten met Jezus doen.

Eenvoudig
Omdat sommigen zo weglopen met Tim Chester was ik bang voor allergische reacties bij mijzelf. Maar het lezen van zijn boek bleek een aangename verrassing.
Het eerste woord in de ondertitel van het boek is genade, en dat beleefde ik bij het lezen misschien wel allereerst omdat hij geen drammerige of moeterige toon kiest. Genade, gemeenschap en zending tijdens de maaltijd is trouwens de volledige ondertitel. Chester laat op overtuigende wijze zien hoe Jezus juist die drie zaken tijdens vele maaltijden vormgaf. Daarmee wordt ons ook een eenvoudige manier gegeven om al die drie zaken meer vorm en inhoud te geven in ons leven, zonder dat we daarvoor eigenlijk een nieuw programmaonderdeel aan ons leven hoeven toe te voegen. Eten deden we immers toch al.
Tim Chester is genadiger dan de Martha Stewarts van deze wereld in de eenvoud die hij bij zulke maaltijden bepleit. Van een jongen uit Parijs hoorde ik over de hoge eisen die Franse gastvrijheid stelt en hoe daarmee een drempel opgeworpen wordt om al te vaak gastvrij te zijn. De eenvoud die Chester bepleit maakt het mogelijk om, zonder al te veel moeite, gedeelde maaltijden tot een levensstijl te maken. Voor gezinnen zoals het mijne, die rondom de tafel meer oudtestamentische taferelen beleven, is Chester misschien wel iets te optimistisch over de mogelijkheden om elke maaltijd als moment van genade, gemeenschap en zending te benutten.

Genoeg stof
Het boek van Paas, Roest en Wierda vertoont vanzelfsprekend enige overlap. Net als Chester kiezen zij het bijbelboek Lucas als rode draad door hun boek. Maar hun boek is in de vormgeving uitdrukkelijker geschikt gemaakt om ieder hoofdstuk als bijbelstudie met bijbehorende vragen te gebruiken. Bij een goede maaltijd natuurlijk.
De boeken doen in kwaliteit niet voor elkaar onder. Ook de drie auteurs weten veel goeds aan te dragen. Sommige dingen nam ik met een korreltje zout, bijvoorbeeld de suggestie dat etiquette vooral met elitaire motieven te maken zou hebben, terwijl veel tafelmanieren volgens mij ook het welbevinden van je tafelgenoten beogen. Maar als het gaat om de kern van de boodschap, dan betrap ik de auteurs niet op dit soort uitglijders en bieden ze degelijke kost.

Chester inspireert mij om iets met dit thema in de gemeente te doen, Paas, Roest en Wierda geven voor de uitwerking van dat idee een praktischer handvat.
Het is heel goed voor te stellen dat een bijbelkring, een wijk of gewoon een groep vrienden die niet vies is van een gezamenlijke maaltijd met beide boeken aan de slag gaat. De boeken bieden genoeg stof om gedurende een heel kerkelijk seizoen elkaar maandelijks rondom de maaltijd te treff en. Smakelijk eten!

Chester T. (2013), Met Jezus aan tafel: Genade, gemeenschap en zending tijdens de maaltijd. Van Wijnen Franeker. 160p. € 14,95.

Paas, S, G.J. Roest & S. Wierda, (2012), Eten met Jezus: Bijbelstudies over maaltijden in Lucas. Boekencentrum Zoetermeer. 128p. € 11,00.

Ds. Peter Sinia is predikant van de NGK Ede.
2007-2014 Persvereniging Opbouw