14 juni 2014, jaargang 58, nummer 12
Artikel 019426
Thema Wereldwijd Leven als Jezus' discipel in Schuytgraaf ARRIEN SIETSMA In 2011 is ‘Leven in Schuytgraaf ’ ontstaan als initiatief van de Kruiskerk (CGK/NGK) en de Koepelkerk (GKv). Vanuit deze kerken hebben verschillende leden besloten om aan dit project deel te nemen. Ook mensen uit andere kerkstromingen zijn ondertussen betrokken geraakt.
Hieruit is een leiderschapsteam van zes mensen gevormd. We zijn nu drie jaar met elkaar onderweg en door vreugde en verdriet bindt God ons samen in onze missie.

Een meeting van ‘Leven in Schuytgraaf ’.
Herkennen
‘Leven in Schuytgraaf ’ wil op een ontspannen manier een plek bieden aan mensen die op zoek zijn naar rust, bezinning en God. We willen een gemeenschap zijn die een thuis biedt, omdat Jezus ons welkom heet.
Een gemeenschap die samen wil leren om achter God aan te gaan, omdat we geloven dat Jezus ons hier en nu uitzendt om mensen leerlingen van Hem te maken.
Twee keer in de maand zijn er zondagse meetings, waar inspiratie en ontmoeting centraal staan. Doordeweeks treffen we elkaar op een kring rondom een maaltijd en wordt er een Alpha-cursus gegeven. Daar ontmoeten we mensen die graag iets met ‘geloof ’ willen doen, maar die de drempel van een kerk vaak te hoog vinden. Zij herkennen zich in het informele, interactieve en kleinschalige karakter van ‘Leven in Schuytgraaf ’ en sluiten zich aan.
Het is een voorrecht om te zien hoe deze mensen oprechte vragen stellen en antwoorden vinden in hun zoektocht naar God. De gemeenschap breidt zich geleidelijk uit doordat buren, familie en vrienden worden uitgenodigd. God zegent ons door middel van onderlinge relaties.
Kinderen vormen ook een belangrijke groep binnen ‘Leven in Schuytgraaf ’.
Omdat het zo nodig is dat ze met leeftijdgenootjes hun leven en geloof kunnen delen, investeren we in kinderactiviteiten voor de kinderen uit de gemeenschap. Ook zijn we het afgelopen jaar een kinderclub gestart voor kinderen in de wijk. Door het grote aantal jonge gezinnen in Schuytgraaf, en doordat er nog weinig faciliteiten in de nieuwe wijk zijn, is dit iets wat gelijk aansloeg. De tweewekelijkse club vormt een plek van ontmoeting en creativiteit.

Leergang
Als leiderschapsteam zoeken we steeds naar de wil van God voor de ontwikkeling van de gemeenschap.
Dit is niet altijd makkelijk en vraagt om veel overleg, zoeken en bidden bij iedere keuze. En bijvoorbeeld ook om bezinning op de vraag welke plek de traditie waarin we staan binnen onze gemeenschap heeft.
Een belangrijke nieuwe stap is het volgen van een leergang bij ‘Nederland Zoekt’. Hier worden we toegerust om een cultuur van discipelschap te creëren. Discipel zijn kun je leren en je hebt elkaar daarvoor nodig. Een discipel is iemand die de stem van de Heer verstaat en daarnaar handelt.
Om hier samen in te groeien, vormen we kleine groepen die wekelijks bij elkaar komen om hiermee aan de slag te gaan.
In ‘de grote opdracht’ in Matteüs 28 belooft Jezus dat Hij bij ons is, alle dagen. Vandaag, morgen, en overmorgen, en… Die belofte maakt Hij zo waar in ons project. We voelen ons bevoorrecht zijn discipelen te mogen zijn en Hem na te volgen. Door alle zegeningen bouwt Hij aan zijn Koninkrijk.
En wij mogen zijn medewerkers zijn!

Arrien Sietsma is lid van het leiderschapsteam van ‘Leven in Schuytgraaf’.


Gebed
Bid dat mensen in Schuytgraaf ons
willen ontvangen en openstaan
voor de boodschap van Jezus’
liefde
2007-2014 Persvereniging Opbouw