28 juni 2014, jaargang 58, nummer 13
Artikel 019451
Wereldwijd Leven als christen in Marokko HERMAN TAKKEN Elk jaar besteedt Wereldwijd rond de ramadan aandacht aan de ontmoeting tussen christenen en moslims. In het eerste van drie artikelen een verslag van Kader Belaïdi en Herman Takken, die als stafwerkers van Evangelie & Moslims onlangs enkele weken in Marokko waren om Marokkaanse christenen te ontmoeten en meer te ontdekken van hun leven in een islamitisch land.

Een christelijke boekwinkel in Casablanca. Boven het raam  staat: 'Maktab-al- Hayaat': Boekwinkel van het Leven.
Onze eerste ontmoeting met broeders en zusters is in Tanger, aan de noordwestkust, daar waar de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee bij elkaar komen. Al gauw worden we uitgenodigd voor een bijzondere conferentie.
Met vijftien Marokkaanse christenen zijn we bijeen in een woning in een buitenwijk. We ervaren dit als leiding van God, want jarenlang is er geen conferentie geweest.
Via de deelnemers komen we veel te weten over het leven als christen in Marokko, de grenzen van hun vrijheid en de (on)mogelijkheden voor de Marokkaanse kerk. Er worden bijbelstudies gehouden, getuigenissen gegeven, verhalen verteld en liederen gezongen. 's Zondags wordt er avondmaal gevierd. Het zingen mag niet te luid. We weten niet hoe de buren zullen reageren als zij ontdekken dat er een christelijke bijeenkomst wordt gehouden…

Twee boeken
Na de conferentie gaan we naar een ‘christelijke boekwinkel’, al is die aan de buitenkant niet als zodanig te herkennen. In de winkel staan naast islamitische boeken diverse christelijke boeken, inclusief bijbels.
Later bezoeken we ook een boekwinkel in Casablanca. Daar wordt wel openlijk getoond dat het een christelijke winkel is. In de vitrine staan christelijke boeken en boven het raam staat ‘Maktab al-Hayaat’: boekwinkel van het Leven.
Het blijkt dat er gemiddeld twee christelijke boeken per maand verkocht worden. Dat is dus bitter weinig, maar het feit dat de boekwinkel zonder problemen in openheid kan functioneren, is op zich positief. De twee Marokkaanse broers die de winkel beheren maken daar vrijmoedig gebruik van.
Het illustreert dat er in Marokko grote verschillen zijn tussen een wereldstad als Casablanca, met relatief veel mogelijkheden, en kleinere steden, waar meer sociale controle is en minder vrijheid.


Afvallige
In Marokko mag niet geëvangeliseerd worden. Een christen mag zijn geloof niet actief, wervend uitdragen. Wie zich daar niet aan houdt, krijgt problemen als mensen uit zijn omgeving (familieleden, oude vrienden, fanatieke moslims) zich eraan storen en in actie komen, bijvoorbeeld door te dreigen en verbaal of fysiek geweld te gebruiken.
De overheid of politie neemt het meestal op voor degene die bezwaar maakt en pakt de ‘afvallige’ aan. Wie zich houdt aan het verbod, zal over het algemeen met rust worden gelaten.
Families van christenen vinden het vaak vreselijk dat iemand christen is geworden, maar accepteren het, zolang er niet over gesproken wordt. Christenen die er wel over spreken, brengen schaamtegevoelens, onrust en conflicten teweeg.
Ondanks de vele beperkingen voor het christelijke getuigenis is er in Marokko ook grote openheid en interesse voor het Evangelie te zien. Meer dan onder Marokkanen in Nederland.Gebed voor christenen in Marokko
Bid voor eenheid onder de christenen, voor moed en wijsheid om als volgeling en getuige van Christus te leven, voor groei in geloof (leer en leven), voor leiderschap in de gezindheid van Jezus Christus, voor meer vrijheid om samen te komen, voor een erkende plaats in de samenleving voor Marokkaanse christenen en concreet voor een overheid die ruimte geeft aan christenen om samen te komen en kerken te registreren.


2007-2014 Persvereniging Opbouw