26 november 2004, jaargang 48, nummer 23
Artikel 003260
Anti-bekeringswetgeving in Sri Lanka 'Onethische bekeringen' P.J. van Kampen Wat is er aan de hand in Sri Lanka?
Natuurlijk van alles, om te beginnen de burgeroorlog tussen de Tamil minderheid en het Srilankese leger, die in de laatste decennia minstens 80.000 mensenlevens heeft gekost. Tamils (normaliter hindoe) en Singhalezen (traditioneel boeddhist) staan elkaar al jarenlang naar het leven, althans in sommige delen van het land.

Maar er is meer. Van de vier geloofsrichtingen op het eiland (de moslims zijn de vierde) groeit met name het aantal christenen sterk. En daartegen groeit weerstand en verzet. Politierke middelen worden ingezet om het tij te keren.
Er is een 'anti-bekeringswet' in de maak.

In de Engelstalige Sunday Observer, die in Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka verschijnt, gaf W.T.A. Leslie Fernando onlangs in vijf kolommen zijn mening.
Hij is niet de eerste de beste en heeft bijvoorbeeld zitting gehad in het Srilankese Hoogerechtshof. Zijn bijdrage ging over de 'anti-bekerings-wetgeving' die de regering door het parlement probeerde te loodsen.
Fernando begon zijn verhaal met de katholieke kerk, vanouds verreweg de grootste christelijke gemeenschap in het land. Waarom zou die 'zich tegen invoering van die wet zo heftig verzetten,' vraagt hij zich af, 'als zoveel katholieken door fundamentalistische christelijke sekten met beloften van geld en met aantrekkelijke materiële aanbiedingen worden verlokt.
[…] Een maatregel om onethische bekeringen te verbieden zou ook de katholieke kerk ten goede komen.'

Westers
In een betoog dat ondersteund wordt door diverse literatuurverwijzingen, spreekt hij over nieuwe 'ruimere' katholieke inzichten, terwijl tegelijk nog zoveel moeite gedaan wordt voor evangelisatie.
'In de huidige situatie is de vraag te stellen of die geloofsverkondiging wel heilzaam is voor Azië.' Is dat niet vooral het werk van westerlingen?
Die kennen weliswaar een zeer geavanceerde wetenschap en techniek, maar 'gaan niet serieus met religie om'.
'Hoewel christenen in het Westen hun godsdienst niet praktiseren, steunen ze met overvloedige fondsen allerhande pogingen om het christelijk geloof in de landen van de Derde Wereld te verbreiden.
In het verleden hebben westerlingen ons land geregeerd door de macht uit de loop van een geweer. Nu gebruiken ze globalisering, multinationale bedrijven, de culturele invasie door NGO’s en het christelijk geloof om ons de baas te worden. In onze Grondwet ligt de plicht van de Staat vast om Boeddha’s geloofsgoed te beschermen en koesteren. Nu is er sprake van onethische bekeringen, van samenzweringen, onderstromen en verborgen agenda’s om aan de positie van de boeddhistische religie in ons land te wrikken.
In deze situatie is enige vorm van wetgeving nodig om het boeddhisme te beschermen, terwijl de wettige activiteiten van andere religies uiteraard moeten worden gewaarborgd.' Hij is dus voor de anti-bekeringswetgeving.

Gods werktuigen
Pal ernaast, in een twee koloms bijdrage, geeft een evangelisch christen, minder prominent in de samenleving, zijn mening. Twee voorbeelden moeten aangeven dat 'de taak van bekering bij God berust. God kiest zijn werktuigen.' Hij is kalm. 'Ik zal niet in paniek raken over dit Wetsvoorstel en me ook niet laten verontrusten door de houding van de regering, alleen omdat leden van het Parlement zo nodig uit dit alles munt willen slaan.' Is dit dan alleen een politieke kwestie? 'Ik denk eerlijk gezegd niet dat bekeringen voor de meeste mensen in ons volk zo’n groot probleem zijn.'

Gewone dingen
Belanden boeddhisten en hindoes wel eens in 'fundamentalistische' kring, waar ze een vreemde leer meekrijgen?
Vast wel, maar in ieder geval vinden velen hun weg naar 'evangelische' kerken.
Dit wordt beaamd door de allerbeminnelijkste Anglicaanse dominee Harold. Hij dient een kleine, doodarme kerk in het bergland van Sri Lanka, midden tussen de theeplantages. 'We krijgen heel geregeld mensen die naar het evangelie vragen. Vorig jaar heb ik er overigens maar twaalf gedoopt; vaak zijn het er meer.' (Wij vinden dat veel, in een kerk van ruim honderd leden.) Op onze vraag waarom ze komen, zegt hij: 'Om de gewone redenen. Er worden mensen wonderbaarlijk genezen, men krijgt dromen en visioenen, men wordt van boze geesten bevrijd…' De gewone dingen dus…

Weerstand
Maar zoiets roept weerstand op en die wordt nu in juridische vorm geuit. Er werd gekeken naar India: hoe pakken ze dat daar aan? Daar had je een regering van militante hindoes. De landsregering alsook de leiding van de diverse deelstaten werd gedomineerd door politici die religieuze tegenstellingen probeerden te benutten voor eigen (politiek) voordeel. Dat heeft bijzonder bijzonder veel onrust teweeggebracht. Bij de deelstaat-verkiezingen van mei echter zijn bijna overal 'militante' nationale politici en hun geestverwanten naar huis gestuurd. In deelstaat Tamil Nadu werd prompt de net geïntroduceerde (en omstreden) wet op de geloofsverandering als ondemocratisch afgeschaft.
Dit tot immense opluchting van de christenen.

Ernstig
Ironisch: waar India die wetgeving onder instemming van velen ten grave gedragen heeft, heeft de overheid in Sri Lanka hem net geïntroduceerd! De toetsing ervan is begonnen. Allerlei mensen en groeperingen maakten in de pers hun mening kenbaar. De kolommen van kranten puilden uit… Inmiddels heeft het Hooggerechtshof kritische notities bij het wetsvoorstel geplaatst. De discussie lijkt even geluwd, maar invoering van de wet kan heel ernstige gevolgen hebben voor christelijke organisaties.
2007-2014 Persvereniging Opbouw