24 oktober 2003, jaargang 47, nummer 21
Artikel 003617
Deskundig en betrokken 25 jaar ’Evangelie en moslims’ P. van Kampen De laatste weken staan de kranten bol van de berichten over 'de integratie' van allochtonen in onze samenleving. Is die integratie gelukt of mislukt?
Een commissie uit de Kamer houdt zich serieus met die vraag bezig. Het is te vroeg om al definitieve antwoorden te kunnen voorspellen, maar wel is al duidelijk dat in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag grote moeiten en spanningen ontstaan zijn. Dat gemeentelijke overheden in het verleden soms nogal luchthartig zijn omgesprongen met klachten uit de 'autochtone' bevolking. En ook dat aanzienlijke delen van de bevolking zich nauwelijks om allochtonen hebben bekommerd…

Wel betrokken
Dat zal ook wel gelden voor (een deel van) de christelijke kerk te lande.
Maar niet voor allen! Zeker niet voor een stichting die ook door onze kerken gesteund wordt: 'Evangelie & Moslims'. Terugkijken op een kwart eeuw van intense activiteit is alleen daarom al op zijn plaats. Ik heb in twee rondes bestuurslidmaatschap het werk van de stichting van nabij kunnen volgen en ik ben daarvan steevast diep onder de indruk gekomen!

Met alle krachten
Stafwerkers Jaap Beukema, Herman Takken, Tineke Yürümez, Cees Rentier en Abdelkader Belaïdi, in hun indrukwekkende werk bijgestaan door diverse voortreffelijke secretaresses, hebben zich al die vijfentwinitg jaar intens ingezet. Niet alleen hun hoofd, maar ook hun hart hebben ze gegeven.
Met alle vezels van hun bestaan hebben ze zich aan de taak gezet.
Inmiddels zijn ze niet allemaal meer direct bij het werk betrokken, maar geen van hen is ooit losgekomen van de nood en noodzaak van deze taak.
Hetzelfde is het geval met bestuurders, helpers, cursisten van zomerscholen, deelnemers aan de vele cursusavonden en nog vele anderen die dit werk hebben leren kennen. Wat zit er in dat kleine clubje mensen daardoor veel kennis, expertise en toewijding samengebald! En belangeloze steun aan onze medemensen in nood, op drift geraakten, zoekers naar de Waarheid, naar God. Wat is er hard gewerkt. Het is namelijk nooit een baan van half negen tot vijf geweest, of uitsluitend een regelbaan, bureauwerk.
Wat is er ook veel aan doordenking gedaan, bijbelstudie, aan worsteling met de vragen die zoveel mensen in ons land betreffen.

Werkverslagen
Beter dan door een (wat mij betreft erg gloedvol!) betoog over de waarde van dit werk dat ik graag bij u aanbeveel, krijgt u een beeld van hun vele activiteiten, als ik een 'bloemlezing' maak van notities in het meest recente werkverslag van ieder van de vier huidige medewerkers. Dan ziet u iets van het gevarieerde karakter van het werk, het praktische en het principiële, de denk- en daadkracht, de grote lijnen, steun aan één enkele man of vrouw of aan één gezin. En de kennis die men 'in huis heeft”' van Arabisch of Turks, van de inhoud van de koran en de bijbel, van de diverse stromingen binnen de islam, wereldwijd en in ons land, en wat al niet!
Uit de verslagen van de medewerkers pluk ik min-of-meer willekeurig een aantal activiteiten. De uitspraken komen dus van verschillende mensen. Let u maar eens op.

Relaties
'Velen zijn langsgekomen om gesprekken te voeren, materialen te bekijken: stagiaires uit Amsterdam, een studente van de Evangelische Hogeschool, twee jongerenwerkers, iemand van de HGJB die aan jongerenprogramma’s werkt waarin de islam uitvoerig aandacht krijgt, zendingswerkers uit Oman, zendingswerkers uit Egypte, een toekomstige zendingswerker (zoon van een Rifberber vader en Nederlandse moeder).
Verder bijbelstudie gedaan met een Irakese man, een Yazidi met wonderlijke geloofsopvattingen. Iraniërs bezocht en op bezoek gehad hun vragen ingegaan. Betrokken bij het verhuizen van een Egyptische familie (met veel regelwerk en kluswerk).
Mijn vrouw en ik zijn intensief betrokken geweest bij de opvang van een Marokkaanse jonge vrouw met haar kind die op straat kwam te staan na een aantal conflicten met haar man.
Voor het laatste nummer van ons infobulletin een artikel vertaald over Gods liefde in de koran en de bijbel.
Daarnaast bezig met het verzendklaar maken van onze infobulletins (ong. 2200 blaadjes).'

Schrijven en vertalen
'Een herdruk van de Arabische liedbundel was nodig. Van de liederen in dit boekje is een liedcassette gemaakt en sinds kort ook een lied CD.
Hiermee kunnen we de kerken een mooi setje aanbieden, waarmee men in diensten eens een Arabisch lied kan zingen ter tegemoetkoming aan Arabische gasten of om ‘t wereldwijde zendingswerk onder de aandacht te brengen.'

Lezingen en cursussen
'In D. mocht ik een avond verzorgen.
Er kwamen drie moslims waarvan een imam is. In het begin voelde ik een bepaalde druk op me, maar het ging uiteindelijk heel goed. Ik mocht hun het Evangelie brengen.' 'Ik was hoofdspreker op de IKEG dag.
Meestal moet je tevreden zijn met een half uur spreektijd. Maar hier kreeg ik vijf kwartier, die ik niet helemaal gebruikt heb. (IKEG staat voor Internationale Kinder Evangelisatie).
Internationaal heeft deze organisatie redelijk wat aandacht voor moslimkinderen. Voor Wycliffe sprak ik tijdens hun jaarvergadering in Driebergen. Een hoog opgeleid publiek. Ik preekte in vier gemeenten. Het begint langzaam op gang te komen dat ik specifiek gevraagd word voor een themadienst over de islam.'

Actieve ’bidders en werkers’
'Naar een conferentie in Frankrijk met Noord-Afrikanen die in de laatste jaren christen geworden zijn.
Er waren meer dan 400 deelnemers.
Er waren enkele westerlingen, vooral vrouwen die met een Noord-Afrikaan getrouwd zijn. Ik heb veel Algerijnen gezien. Zij zijn naar Frankrijk en andere landen gevlucht. Ze zijn zeer actief in plaatselijke kerken. De meesten wonen in Frankrijk… (Over een reis naar Algerije) De kerk in zijn geheel groeit goed.” 'Wat mij altijd bemoedigd heeft zijn de bidstonden. Zoals u weet, ga ik naar D. elke eerste vrijdag van de maand. Een groep die uit 'veteranen' bestaat is zeer actief. Zij bezoeken al jaren gezinnen, begeleiden de kinderen met het lezen. Zij staan voor veel Turken en Marokkanen klaar om hen te helpen. Wij komen ook in R. samen om te bidden voor de stad en de omgeving.
Deze groep bestaat vier jaar.' 'Ik verzorgde een avond in Ommoord te Rotterdam. Zij bidden veel voor moslims die in de wijk wonen.' 'Overlegd rond het kinderwerk op de Turkse samenkomsten. We kunnen domweg ondanks herhaalde oproepen geen mensen vinden die willen/kunnen helpen. Het werk is ook niet eenvoudig, omdat het aantal kinderen en leeftijden sterk variëren.'

Contact met moslims
'Samen met een collega een debat in de Utrechtse Vrouwenbibliotheek bijgewoond over de emancipatie van moslimvrouwen. Discussieleidster Funda Müjde deed geweldig haar best om de onderste steen boven te krijgen, en soms de gemoederen te sussen. Je ziet bij zo’n meeting hoe enorm ver de meningen van moslimvrouwen zelf uiteen liggen.' Wat ik hiermee wil zeggen? E & M verdient onze steun. En het is de moeite waard van dit werk nader kennis te nemen. Of om naar de viering van het jubileum te komen, op zaterdag 22 november a.s. in Amersfoort. Leerzaam en bijzonder de moeite waard.

'A. uit Marokko is lid van een internationale kerk in Rotterdam. Hij krijgt veel steun. Wij zien elkaar vaak om moeilijke vraagstukken te bespreken. Hij leeft nog uit de kracht van de eerste liefde. Hij wil alles begrijpen. Als ex-moslim is hij verbaasd dat zoveel christenen zo lauw kunnen zijn.' Zin uit werkverslag van medewerker 'Evangelie & Moslims'
2007-2014 Persvereniging Opbouw