12 januari 1996, jaargang 40, nummer 1
Artikel 006629
Terloops Vrijgemaakt, hoe zie je dat? P.C. van Wijk Onder deze titel schreef Dick Noort - als kind woonde hij enkele jaren in Zaltbommel - een tijd geleden een artikel in het Nederlands Dagblad. Hij was met vakantie in Frankrijk met een collega - beiden vrijgemaakt predikant - en ontmoette in het zuiden andere vrijgemaakten en naar aanleiding van die ontmoeting kreeg hij, zoals hij schrijft, een 'diepe gedachte'. En het artikel werd een goed verhaal over levensstijl. Hij schrijft o.a. over het 'anders zijn', dat tot uitdrukking komt in een christelijke levensstijl.
Die stijl noemt hij het beste uithangbord, 'dat je als vrijgemaakte hebben kunt.
Niet alleen als vrijgemaakte trouwens'. Dick Noort schrijft dan tot slot: "Daar word ik liever aan herkend, en ik herken anderen ook liever zo, dan aan hun gereformeerde zeden. Hoe kenmerkend die soms ook mogen zijn."
Geheel mee eens!

Een paar jaar geleden verscheen in De Reformatie een artikel over de vrijgemaakte kerk in Zaltbommel. De schrijver vertelt hierin iets over de geschiedenis van de gereformeerde kerken in de Bommelerwaard en zegt dan: "Het is verdrietig nu te moeten vaststellen dat het grootste deel van die gemeenten (de gereformeerde kerken dus - v.W.) uiteindelijk of hervormd werd, of zich aansloot bij de gereformeerde gemeenten. Ook zijn er na 1944 twee gemeenten als gereformeerd synodaal verder gegaan. Overgebleven is, door Gods genade, de kerk van Zaltbommel."
Nu is het niet zo, dat de afgescheiden kerken hier in de buurt naar andere kerkverbanden zijn overgestapt. Dat is dus een vergissing, maar dat is niet erg. Het gaat me om die laatste zin. De vrijgemaakte kerk van Zaltbommel is volgens de schrijver alleen overgebleven als gereformeerde kerk in een groot gebied. Is dat zo?
Uit artikelen in het Nederlands Dagblad blijkt, dat in vrijgemaakte kringen heel wat genuanceerder over kerken en kerkleden wordt geschreven dan een aantal jaren geleden. Ds. M.J. Arntzen wees o.a. op de honderdduizenden gereformeerden in de Ned. Herv. Kerk en hij vroeg: "Zijn er in de kring van de 'Bond' geen ware kerken? Er is een zuivere Woord- en sacramentsbediening..."
In de BommeIerwaard zijn o.a. drie 'synodale' kerken en een aantal 'bondsgemeenten'.
Daarvoor moeten we maar dankbaar zijn. Zondag aan zondag wordt op veel plaatsen Gods Woord bediend. Om dankbaar voor te zijn, want dat Woord dóet wat.
En in de waard wonen ook nog een aantal nederlands-gereformeerden, die buiten de waard kerken. En ook daarvoor moeten vrijgemaakten maar dankbaar zijn.
En tenslotte dit. Met Dick Noort word ik liever herkend aan m'n levensstijl dan mijn gereformeerdheid. De opstellers van de Heidelbergse catechismus hebben het gesnapt. Ze vroegen in Zondag 12 waarom we een Christen worden genaamd!
2007-2014 Persvereniging Opbouw