12 januari 1996, jaargang 40, nummer 1
Artikel 006631
Regionaal Een eigen kerkelijk centrum voor NGK Maassluis K. Muller Kerk koopt vakbondsgebouw

Dinsdag 2 januari j.l. vond de bezegeling plaats van een opmerkelijke transactie. Ten overstaan van notaris Maris droeg de FNV afdeling Maassluis haar vakbondsgebouw 'De Kern' over aan de nieuwe eigenaar, de Nederlands Gereformeerde Kerk te Maassluis en Maasland.
In het afgelopen najaar kwamen Kerk en Vakbond na prettig verlopen onderhandelingen tot overeenstemming. De FNV, die haar gebouw wilde afstoten vanwege reorganisatie, is verheugd dat 'De Kem' in ieder geval, zoals een woordvoerder dat uitdrukte, voor de non-profitsector behouden blijft.
Voor de Nederlands Gereformeerde Kerk komt met de aanvaarding van het nieuwe gebouw een einde aan een jarenlange zoektocht naar een eigen kerkelijk centrum.
Ruim 25jaar heeft de kerk voor haar zondagse samenkomsten dankbaar gebruik gemaakt van het gebouw 'De Ark' aan de Rembrandtlaan. Ook had de kerk voor haar activiteiten het verenigingsgebouw 'de Boeg' aan de Noorddijk in gebruik. Dit laatste gebouw was niet meer berekend op de vele activiteiten van deze jonge gemeente met een gemiddelde leeftijd van 33,5 jaar.
De kerkdienst, jeugdaktiviteiten, bijbelklassen, bijbelkringen en tal van andere aktiviteiten kunnen nu allemaal onder één dak plaatsvinden. Ook de in Maassluis inmiddels zeer bekende Aktie Kerstgroet ten bate van de Oekraïne kan vanuit het nieuwe centrum worden gecoördineerd.
Voor het zover is, zullen in het gebouw nog wel de nodige aanpassingen moeten worden gedaan. De komende maanden zal er dan ook door de gemeenteleden hard moeten worden gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Begin april hoopt de Nederlands Gereformeerde Kerk het nieuwe kerkgebouw officieel in gebruik te kunnen nemen.
Deze week namen de gemeenteleden alvast een voorschot op het gebruik. Dinsdagavond werd in het gebouw een nieuwjaarsreceptie gehouden en in een daarop volgende speciale gemeentevergadering werd tekst en uitleg gegeven over de stand van zaken rond de aankoop en verbouwingen van de Kern.


Informatie:

C. v.d. Kerk, tel. 010-5913972
W.G. Versteeg, tel. 010-5920914
2007-2014 Persvereniging Opbouw