12 januari 1996, jaargang 40, nummer 1
Artikel 006632
Laatste kans! H. Algra Hebt u uw schriftelijke bijdrage al geleverd ten behoeve van het Informatieboekje 1996?
De kerken (en de organisaties en commissies die binnen of vanuit de kerken werkzaam zijn) worden nogmaals opgeroepen om hun bijdrage te leveren aan het boekje.
Wat is er in 1995 gebeurd binnen de plaatselijke gemeente? Vallen er bijzondere gebeurtenissen te vermeIden?
In het vragenformulier aan de kerken wordt dit gedeelte vaak leeg gelaten, terwijl het juist voor het jaaroverzicht een belangrijke bron van informatie is.
Het vragenformulier is inmiddels door de uitgever aan alle plaatselijke kerken toegezonden. Hopelijk werd het inmiddels teruggezonden aan de uitgever.
Ook de organisaties (zending, hulpverlening enz.) kunnen hun informatie kwijt.
Voor de redactie van het Informatieboekje is het van groot belang om over deze gegevens te kunnen beschikken.
Als er geen bijdrage binnen komt, is het voor de auteur van het jaaroverzicht ook moeilijk om aandacht aan het werk van een commissie of organisatie te besteden.
Vindt u dat de gegevens van uw organisatie van belang zijn voor onze kerken, dan is het dus verstandig om zelf in de pen te klimmen. Dat moet wel snel, want er wordt momenteel hard gewerkt aan het in kaart brengen van de gebeurtenissen in onze kerken in het jaar 1995.
Ook (scherpe) foto's zijn welkom, al wil toezending niet automatisch zeggen dat een foto ook geplaatst wordt.

Als u dus nog informatie hebt: graag!
Maar u moet er nu wel snel bij zijn! De gegevens ten behoeve van het jaaroverzicht kunnen worden gezonden naar de huisadres van de auteur:

Redactie Informatieboekje,
p/a H. Algra,
Ruyghweg 164,
1781 OR Den Helder;
0223-617128
2007-2014 Persvereniging Opbouw