12 januari 1996, jaargang 40, nummer 1
Artikel 006633
Indrukken uit Bangui (1) K. Bom Van 21 april tot en met 11 mei 1995 waren dr. Bert Loonstra en drs. Klaas Bom als gastdocenten van de Faculté de Théologie Evangélique de Banqui (FATEB) in Bangui, hoofdstad van de Centraalafrikaanse Republiek. Ze werden uitgezonden door Ev.T.A. (Evangelische Toerusting Afrika), die al jaren kontakten onderhoudt met deze theologische fakulteit. Om u een indruk te geven van de fakulteit en het werk volgen enkelen indrukken, opgeschreven door Klaas Bom.

Voor de eerste keer in Afrika (zoals ik) kijk je je ogen uit. In Bangui zie je dan de mooie rode aarde met veel groen en mensen in kleurige kleren. Zo zagen we al veel tijdens de korte rit vanl1et vliegveld naar het terrein van de theologische fakulteit. Gelukkig hebben we later meer van de stad en het land kunnen zien, al vond men het niet vertrouwd om ons 'alleen' op stap te laten gaan. We verbleven dus het grootste deel van de tijd op het terrein.
Daar waren we dan ook voor gekomen, om les te geven. We arriveerden aan het eind van de Paasvakantie, dus begon het verblijf met een vrij weekeinde. Zo konden we rustig kennismaken met de mensen, het land en de temperatuur... Maandag begon het fakulteitsleven weer en voor ons hield dat in dat we beiden elke dag twee uren lesgaven aan dezelfde groep studenten van het derde en vierde jaar.
Bert had ethiek op het programma staan en ik gaf apologetiek. Voor ons allebei was het een intensieve cursus, omdat we veel reakties kregen vanuit de leefwereld van de studenten, die duidelijk anders is dan de onze. In Afrika staan er allerlei andere ethische kwesties op de agenda, zoals polygamie en diktatuur. Ook voor degene die het christelijk geloof wil uitleggen en verdedigen zijn er andere zaken die de aandacht vragen dan in de westerse wereld. Want de Islam rukt op en zwarte magie en hekserij weten veel mensen aan zich te verplichten (in dat opzicht begint onze situatie een beetje op Afrika te lijken...). Naast het kontakt tijdens het kollege, hadden we ook op andere manieren kontakten met de studenten. Natuurlijk kwam je elkaar voortdurend tegen op het terrein en dat gaf soms aanleiding tot leuke gesprekken. Ook werd onze mening of advies gevraagd over andere studieaangelegenheden, zoals de afstudeerskriptie.
Bovendien gingen we samen bij alle studenten aan wie we les gaven op bezoek. Op deze manier hoorden we veel over de verschillende landen waaruit de studenten komen (we waren vreemdelingen tussen de vreemdelingen: het merendeel van de studenten komt uit andere, franstalige afrikaanse landen), over hun gezin, de politiek en de kerk in hun eigen land etc. Zo kreeg Afrika langzamerhand steeds meer verschillende gezichten.
Afrika bestaat natuurlijk net zo min als eenheid als Europa: het is een verzameling van veel verschillende kulturen en volken. Onze bezoeken werden overigens enorm op prijs gesteld. Het gaf de studenten onder andere de gelegenheid om meer persoonlijke zaken met ons te bespreken. Lang niet alle studenten hebben bijvoorbeeld een goede beurs van hun kerk en voor velen is het niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen. Overigens voorzien ook de kolleges in een enorme leemte: er is grote behoefte aan docenten. De drie weken vlogen voorbij. Het is een intense ontmoeting geweest met een deel van Afrika. Het schrille kontrast met het westen merk je zodra je in het vliegtuig zit en weer van alle gemakken bent voorzien alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Terug in Nederland realiseer ik me dat ik veel geleerd heb van het leven en het geloof van de mensen in Bangui.
Ik hoop het kontakt te bewaren, dat zo belangrijk is voor de kerk in Nederland. Als u het toerustingswerk van EV.T.A. wilt steunen om deze kontakten mogelijk te maken en de kerk in Afrika te helpen, dan kunt u uw gift overmaken op Postbanknummer 9710 of bankrekeningnummer 33.03.03.724, beide t.n.v. Stichting Ev.T.A., Ommen.

Noot:
1 Door een overvloed aan kopij wordt dit artikel nu pas geplaatst. (red.).
2007-2014 Persvereniging Opbouw