12 januari 1996, jaargang 40, nummer 1
Artikel 006636
Hard of zacht? H. Algra "We spelen de muziek vaak veel te hard. Dat gaat ten koste van de klank.
Als je zachter speelt, ben je meer ontspannen.
Vaak is het zelfs pijnlijk, zo hard als we onze muziek spelen. Je persoonlijkheid komt dan niet meer uit de verf. Het is net als bij een ruzie.
Soms is fluisteren beter. Probeer maar eens om, als je kwaad bent, niet te gaan schreeuwen. Vraag op een fluisterende toon aan de ander: 'Wat heb ik nou gezegd?' Dan komt die ander vanzelf dichterbij...."
In de slotaflevering van een TV-serie voor de NPS legde musicus Marsalis aan zijn jeugdige gehoor een aantal principes van de muziekbeoefening uit. Eén van de tips was dus: het hoeft niet zo hard! Als je zachter speelt, komen de nuances beter uit de verf.
De toespitsing die Marsalis maakte met betrekking tot menselijke communicatie is ook voor het samen-leven als gemeente een wijze les. Wie over de geschiedenis van kerkelijke conflicten leest, is vaak verbijsterd over het verbale geweld dat daarbij vertoond werd. Met grof geschut van pen en papier werd de 'tegenstander' monddood gemaakt. Stel je nu eens voor dat mensen er toen in geslaagd waren om minder te schreeuwen en beter naar elkaar te luisteren....
Het hoeft allemaal niet zo hard. Als je hard schreeuwt, komen de nuances niet over. Sterker nog: je maakt je eigen boodschap niet om aan te horen. Probeer maar eens te fluisteren.
Misschien daagt die houding de ander ertoe uit om te luisteren. En zelfs als hij niet wil luisteren: je boodschap wordt er in ieder geval niet minder van....
2007-2014 Persvereniging Opbouw