12 januari 1996, jaargang 40, nummer 1
Artikel 006638
Kerknieuws M.J.F. van der Wal Wezep
Het nieuwe adres van ds. J. Winter luidt: Noordsingel 148, 8091 XL Wezep. Tel.: 038-3764208.

Beroepbaarstelling
Door de desbetreffende regio werd drs. G. van Dijk beroepbaar gesteld voor de kerken. Zijn adres c.a. luidt: Parallelweg 18, 2861 ED Bergambacht. Tel.: 0182-351219.

Zeist
Het redactieadres van de kerk is veranderd ingaande 1 januari jl. en is thans: mevr. G.T. Scheefhals-Dijksterhuis, Chopinlaan 34, 3706 BK Zeist, tel.: 030-6959607.

Ten Post
Uit het verslag van de regiovergadering Noord-Nederland van 27 november jl. citeren wij het volgende: "De conceptbrief opgesteld door de zogeheten 'Commissie-Ten Post' wordt behandeld. In deze brief wordt Ten Post duidelijk gemaakt, dat er ook van de kant van de regionale vergadering de bereidheid is om tot een inhoudelijk gesprek te komen. Tekstueel wordt de brief beperkt aangepast en daarna vastgesteld."

L'Abri-symposium, 20 april 1996
Where is Holland today?
Op deze studiedag ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van L'Abri zijn alle internationale medewerkers van L'Abri uitgenodigd om hun visie te geven op de politieke, morele en vooral ook geestelijke toestand waarin ons land zich bevindt. Wij laten hen als 'buitenstaanders' antwoorden op de vraag: 'Waar is Holland beland?' In de buitenlandse pers staat Nederland niet langer bekend vanwege klompen en molens, maar meer nog om het drugsbeleid, euthanasiepraktijk en ontspoorde seksualiteit. Voor het eerst sinds decennia heeft Nederland een niet-christelijke regering. Wat is er gebeurd met het land van Rembrandt?
Waar is de culturele invloed van het Evangelie gebleven? Hoe kunnen christenen een zoutend zout en een lichtend licht zijn? De voertaal van deze dag is Engels.

Programma:
10.00 Welkom door Wim Rietkerk
10.15 Can We Be Moral Without God? Dick Keyes
11.00 Muzikaal intermezzo
11.15 Workshops door Susan en Ranald Macaulay, Per Staffan Johansson, Jim Ingram, Greg Laughery, Jane S. Smith, Larry en Nancy Snyder.
12.30 Lunch
13.30 Spiritual Revival, Jerram Barrs
14.15 Muzikaal intermezzo 14.30 Forumdiscussie met de verschillende L'Abri-medewerkers over: Where is Holland today and where does L 'Abri stand?
15.30 Afsluiting
Kosten: f 10,- (lunch is tegen vergoeding verkrijgbaar)
Plaats: Jeruzalem-kerk, Troosterlaan 65, Utrecht

L'Abri-Nederland, programma's voorjaar 1996
L'Abri-Nederland, Kromme Nieuwegracht 90,3512 HM Utrecht. Tel.: 030-2316933, gironr. 2069742; Rabobank nr. 34.11.03.586.
Huize Kortenhoeve, Burg. Verbrughweg 40, 4025 HR Eck en Wiel, tel.: 0344-691914.

Programma L 'Abri-Utrecht
A. Open huis
Het huis in Utrecht is op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur open voor studie en/of gesprek. De complete cassettebibliotheek van L'Abri is hier beschikbaar voor gebruik. Er is voldoende ruimte en er zijn goede cassettespelers om in rust een tape te beluisteren of een boek te lezen. Het is mogelijk om met ons mee te lunchen. Vanaf 15 december zijn wij gesloten. Dinsdag 16 januari 1996 is het huis in Utrecht weer open tot eind maart.

B. Dinsdagavondlezingen: 'Tegendraads christendom' Christenen hebben iets tegendraads.
Christus zei dat zijn volgelingen een zoutend zout moeten zijn. Bederfwerend - dus constructief - maar zeker ook prikkelend en tegendraads. Hoe uit zich dat in onze tijd? Zijn christenen anno nu niet verburgerlijkt? Tegen de stroom in!, maar over welke stroom hebben we het eigenlijk? Waarin zouden christenen nu tegendraads moeten zijn?
Om de week is er op dinsdagavond in Utrecht een lezing rondom dit thema.
De avond begint om 20.00 uur met koffie of thee en eindigt om 22.00 uur.
Iedereen, christen en niet-christen, is welkom!
16 jan. Nieuwe kansen voor een christelijke tegen-cultuur. W.G. Rietkerk
30 jan. Virtual Reality: het nieuwe beloofde land? T. Ramaker
13 feb. Christen-zijn: voorbij de kuddementaliteit. H. Reitsema
27 feb. De ene spiritualiteit is de andere niet! W.G. Rietkerk
12 mrt. Kapitalisme en democratie: gelegitimeerd egoïsme tegenover publieke verantwoordelijkheid. H.G. Geertserna
26 mrt. Je doet het allemaal voor jezelf!? Naastenliefde en de verborgen krachten van het eigenbeland. H. Schaeffer

C. Filmprogramma op de woensdagavond
Elke twee weken is er op woensdagavond een film. De filmavonden beginnen anders dan voorheen om 19.30 uur. Na afloop praten we even over de film door. Chris de Jong en Timon Ramaker leiden de avonden. De films van dit seizoen staan in het kader van de vraag 'Wat betekent het mens te zijn?'.
24 jan. Il ladro di bambini (Gianni Amelio, 1992)
7 feb. The Deerhunter (M. Cimino, 1978)
21 feb. Schindler's List (Steven SpieIberg, 1994)
6 mrt. De ontkenning (Tom Vermeul, 1992; aangrijpende documentaire over jonge vrouw die aan MPS lijdt.)
20 mrt. Jésus de Montréal (Denys Arcand, 1989)

D. Maaltijddiscussies
De dinsdagen tussen de dinsdagavondlezingen zijn er in Utrecht maaltijddiscussies.
Tussen 18.00 uur en 20.00 uur praten we rondom de maaItijd met elkaar over een onderwerp door. Waarover? Dat hangt van de gasten af. Iedereen kan met zijn of haar vragen komen. Als er geen brandende vragen zijn, dan praten we over een van te voren aangegeven thema.
Intekenlijsten hangen in de keuken in Utrecht. Bellen kan natuurlijk ook (Tirnon Ramaker, 030-2316933). Data zijn: 23 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart).

Programma Eck en Wiel
A. L'Abri studie- en leefgemeenschap
Vanaf afgelopen zomer is het mogelijk om in Huize Kortenhoeve voor een korte of langere tijd als gast te zijn.
L'Abri geeft bezoekers de mogelijkheid voor studie, bezinning en er even tussenuit zijn om met anderen over jezelf, God en deze wereld te praten. Voor meer informatie kunt u Henk en Riana Reitserna bellen (0344-691914). De openingstijden tot pasen 1996 zijn: 22 januari tot 18 februari en 3 maart tot 31 maart.

B. Weekendprogramma Eck en Wiel
Tot pasen zijn er vier weekenden in Huize Kortenhoeve. De kosten van elk van de weekenden zijn f 65,- (voor studenten en uitkeringsgerechtigden f 50,-). Voor opgave: bel 030-
2316933,b.g.g. 0344-691914. Neem slaapzak of lakens mee!

2-4 februari 'De wijn is op!'
God leert ons weer mens te zijn. Hij vernieuwt ons leven. Toch zijn er tijden in ons leven waarin we dat niet of nauwelijks ervaren. We staan dan droog - als in een woestijn. Waare is God op zo'n moment? De titel van dit weekend is ontleend aan de geschiedenis van de bruiloft te Kana. Op het hoogtepunt van het feest is de wijn op... Wij zitten stuk en weten niet wat we moeten doen...
vrijdag
20.00 Bijbelstudie door Greta Rietkerk
zaterdag
10.30 Als de hemel gesloten lijkt... Wim Rietkerk
15.00 Gespreksgroepen, ingeleid door Henk Reitsema
20.00 Culturele avond, met o.a. muziek
zondag
11.00 Samenkomst, o.l.v. Wim Rietkerk

16-18 februari 'Kun je anno 1996 nog wel geloven?'
In dit weekend staan twee redenen waarom mensen van nu het zo moeilijk vinden om te geloven centraal. Is geloven uiteindelijk niet een projectie van onvervulde verlangens van de mens zelf (Freud)? En - hoe kun je met de opkomst van allerlei fundamentalistische bewegingen nog een aanspraak op waarheid maken?
vrijdag
20.00 Is God een projectie? Wim Rietkerk
zaterdag
10.30 Wat is er met de waarheid gebeurd? H. Reitsema
15.00 Gespreksgroepen, ingeleid door Timon Ramaker
20.00 Culturele avond
zondag
11.00 Samenkomst, o.l.v. Henk Reitsema

1-3 maart 'Waarheid in muziek'
Door de hele geschiedenis heen heeft muziek een heel belangrijke rol gespeeld. Muziek raakt ons diep van binnen. Het gaat vaak regelrecht door allerlei weerstanden heen. Hoe verhouden muziek (klassiek en modern) zich tot de waarheid? Is schoonheid een weg naar de waarheid en tot God?
vrijdag
20.00 Bijbelstudie door Timon Ramaker
zaterdag
10.30 Spiritualiteit in moderne klassieke muziek Chris de Jong
15.00 Workshop over popmuziek. Timon Ramaker en Herman Schaeffer
20.00 We luisteren naar een stuk van Arvo Pärt, o.l.v. Chris de Jong
zondag
11.00 Samenkomst, o.l.v. Wim Rietkerk

29-31 maart 'Visie voor het leven!'
Dit weekend voor pasen staan we stil bij wat het betekent te léven. We vieren met pasen dat God een God van leven is! Dat geeft ons moed om de' afschuwelijke realiteit van het lijden onder ogen te zien. De dood heeft niet het laatste woord. J.S. Bach getuigt hiervan in zijn Matthäus Passion. Dit magistrale werk heeft dit weekend een belangrijke plaasts. Dr. W.J. Ouweneel is vrijdagavond onze gastspreker.
vrijdag
20.00 Bach en zijn muziek W.J.Ouweneel
zaterdag
10.30 'Jezus, wie is dat?!' Studie over Petrus. Herman Schaeffer
15.00 Gesprek over de (on)zin van het lijden
20.00 We luisteren naar delen uit de Matthäus Passion
zondag
11.00 Samenkomst, o.l.v. Henk Reitsema

C. Zomer programma 1996
De geïnteresseerden kunnen alvast in hun agenda opnemen dat het zomerprogramma van L'Abri plaats zal vinden van vrijdagavond 21 juni tot en met vrijdagmiddag 12 juli 1996. Er zijn drie themaweken: Het is mogelijk om een weekend, een week of de hele periode te komen. Elke dag zal er 's ochtends een lezing zijn (niet op donderdag: dat is een vrije dag); 's zaterdags wellicht twee. Het programma zal in de nieuwsbrief van april staan.

Almkerk-Werkendam, Gorinchem
De kerkeraden van beide gemeenten hebben een beroep uitgebracht op drs. G. van Dijk te Bergambacht.
2007-2014 Persvereniging Opbouw