14 mei 2010, jaargang 54, nummer 10
Artikel 007263
Column Talen Jeannette Westerkamp Talen zijn fascinerend. Want wat je in de ene taal zegt, kun je niet zomaar in een andere vertalen. Met elke taal komt een hele wereld mee. Ik stel me zo voor dat we op de nieuwe aarde alle talen zullen kunnen verstaan. Heerlijk lijkt me dat. Dat bedenk ik als ik in Utrecht loop tussen mensen die luid, maar voor mij onverstaanbaar, tegen elkaar praten. De taal staat als een muur tussen ons in, in plaats van als een brug van de een naar de ander. Omdat de mensen zo eigenwijs waren dat ze naar God toe wilden klimmen via een toren in Babel heeft God de taal verward. Met Pinksteren daalde de Geest van God naar de aarde en eventjes verstonden ze elkaar allemaal als het ging over de grote daden van God.

Jeannette Westerkamp.
Kun je het evangelie brengen in straattaal van jongeren in de grote steden in Nederland? Ik hoor een meisje zeggen: ‘Ze zitten me te dissen om mijn oude patta’s omdat ik geen doeka’s heb’. Vertaling: ‘Ze zetten me voor schut met mijn oude schoenen omdat ik geen geld heb.’ Een taal voor jongeren, niet voor ouderen; dus ook niet voor God? Hoe vaak vragen ze me niet: ‘Wat is nou de taal van God? De Bijbel kan toch niet in alle talen van God zijn?’

Dan moet ik denken aan de vreemdelingen onder wie ik een tijd lang regelmatig kerkdiensten leidde. In een boot. Meer een grote loods, een beetje achteraf in de haven. Er verblijven asielzoekers. Uitgeprocedeerde en andere mensen zonder papieren. Allerlei nationaliteiten. Ze slapen in kamers met stapelbedden, soms zes op een kamer.
Ik loop na de dienst te zoeken naar iemand die om een Engelse bijbel heeft gevraagd en kan hem niet vinden. Op het moment dat ik het aan een Toezichthouder Vreemdelingen vraag, komt er een Afrikaanse man aanzetten met grote passen en vraagt dezelfde toezichthouder plompverloren en geïrriteerd: ‘I need a Bible, it is too difficult to pray without a Bible. Cannot you get one for me?” Na even heen en weer praten loop ik met de man mee naar zijn kamer. Hij is net overgeplaatst van een ander detentiecentrum. Zijn bijbel is ingenomen en nog niet teruggegeven. Hij wil bidden, maar zijn gebed valt droog de laatste tijd. Hij voelt zich zo naar.
‘I need the promises of God to revive my prayer and myself.’ zegt hij.

Ik heb een Engelse bijbel bij me en hij begint er voorzichtig in te bladeren. ‘Liever had ik een King James Version, maar deze is ook goed’, zegt hij zacht. ’Er ligt een stapel King James in de kast op onze kamer’, zeg ik. ‘Ik kan je er wel een halen?’Ja?’ Nu kijkt hij opgetogen. ‘Maar waarom?’ vraag ik nieuwsgierig. ‘Vind je dat oude Engels niet moeilijk te lezen?’De Afrikaan knikt heftig. ‘Ik begrijp er heel weinig van, daarom heb ik de Heilige Geest nodig. Al die andere vertalingen: mensen hebben de woorden van God uitgelegd, maar de King James: je kunt die niet lezen zonder de Heilige Geest en als je leest ‘there is lots of it.’ Wat later breng ik hem zijn King James. ‘Kijk maar even of dit is wat je wilt’ zeg ik. Hij bladert in de bijbel, wijst met zijn vinger over de bladzij, grijnst van oor tot oor en wijst me aan: Lukas 10 vers 19 ‘Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you.’

Jeannette Westerkamp

Jeannette Westerkamp is parttime justitiepredikant namens de NGK in Houten.
2007-2014 Persvereniging Opbouw